Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 21 oktober 2009 - Strasbourg

5. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Tiziano Motti hade meddelat att han varit närvarande men inte deltagit i omröstningen om förslagen till resolution om informationsfrihet i Italien och i andra medlemsstater i Europeiska unionen.

°
° ° °

Jacek Olgierd Kurski meddelade att han p.g.a. tekniska skäl inte hade kunnat delta i de tolv första omröstningarna med namnupprop vid sammanträdet den 20 oktober 2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy