Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2133(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0041/2009

Ingediende teksten :

A7-0041/2009

Debatten :

PV 21/10/2009 - 8
CRE 21/10/2009 - 8

Stemmingen :

PV 22/10/2009 - 8.8
CRE 22/10/2009 - 8.8
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2009)0057

Notulen
Woensdag 21 oktober 2009 - Straatsburg

8. De institutionele aspecten van de oprichting van een Europese dienst voor het externe optreden - Oprichting van een Europese dienst voor het externe optreden: stand van de onderhandelingen met de lidstaten (debat)
CRE

Verslag over de institutionele aspecten van de oprichting van een Europese dienst voor het externe optreden [2009/2133(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A7-0041/2009)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Oprichting van een Europese dienst voor het externe optreden: stand van de onderhandelingen met de lidstaten

Elmar Brok leidt het verslag in

Cecilia Malmström (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af

Het woord wordt gevoerd door Alojz Peterle, namens de PPE-Fractie, Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie, Andrew Duff, namens de ALDE-Fractie, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, Ashley Fox, namens de ECR-Fractie, die tevens ingaat op de volgens de «blauwe kaart»-procedure gestelde vraag vanAndrew Duff, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Morten Messerschmidt, namens de EFD-Fractie, Andrew Henry William Brons, niet-ingeschrevene, Carlo Casini, Zita Gurmai, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Franziska Katharina Brantner en Charles Tannock.

VOORZITTER: Stavros LAMBRINIDIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Willy Meyer, David Campbell Bannerman, Martin Ehrenhauser, Rafał Kazimierz Trzaskowski, Proinsias De Rossa, Louis Michel, Bastiaan Belder, György Schöpflin, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alexander Graf Lambsdorff, Lorenzo Fontana, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Mário David en William (The Earl of) Dartmouth, om volgens de “blauwe kaart”-procedure een vraag te stellen aan Cristian Dan Preda, die door deze laatste wordt beantwoord.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ingeborg Gräßle, Richard Howitt, Ivo Vajgl, Heidi Hautala, Zoltán Balczó, die tevens ingaat op de volgens de «blauwe kaart»-procedure gestelde vraag van Íñigo Méndez de Vigo, Danuta Maria Hübner, Andrey Kovatchev, Krisztina Morvai, Elena Băsescu, Piotr Borys en Riikka Manner.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström, Benita Ferrero-Waldner en Elmar Brok.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 22.10.2009.

Juridische mededeling - Privacybeleid