Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2133(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0041/2009

Predkladané texty :

A7-0041/2009

Rozpravy :

PV 21/10/2009 - 8
CRE 21/10/2009 - 8

Hlasovanie :

PV 22/10/2009 - 8.8
CRE 22/10/2009 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0057

Zápisnica
Streda, 21. októbra 2009 - Štrasburg

8. Inštitucionálne aspekty vzniku európskej služby pre vonkajšiu činnosť - Vznik európskej služby pre vonkajšiu činnosť: stav rokovaní s členskými štátmi (rozprava)
CRE

Správa: Inštitucionálne aspekty vzniku európskej služby pre vonkajšiu činnosť [2009/2133(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca Elmar Brok (A7-0041/2009)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Vznik európskej služby pre vonkajšiu činnosť: stav rokovaní s členskými štátmi

Elmar Brok uviedol správu

Cecilia Malmström (úradujúca predsedníčka Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením

Vystúpili títo poslanci: Alojz Peterle za skupinu PPE, Roberto Gualtieri za skupinu S&D, Andrew Duff za skupinu ALDE, Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE, Ashley Fox za skupinu ECR, ktorý tiež odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrew Duff, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Morten Messerschmidt za skupinu EFD, Andrew Henry William Brons nezaradený poslanec, Carlo Casini, Zita Gurmai, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Franziska Katharina Brantner a Charles Tannock.

PREDSEDNÍCTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Willy Meyer, David Campbell Bannerman, Martin Ehrenhauser, Rafał Kazimierz Trzaskowski, Proinsias De Rossa, Louis Michel, Bastiaan Belder, György Schöpflin, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alexander Graf Lambsdorff, Lorenzo Fontana, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Mário David a William (The Earl of) Dartmouth, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Cristianovi Dan Predovi, ktorý na ňu odpovedal.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Ingeborg Gräßle, Richard Howitt, Ivo Vajgl, Heidi Hautala, Zoltán Balczó, ktorý tiež odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Íñigo Méndez de Vigo, Danuta Maria Hübner, Andrey Kovatchev, Krisztina Morvai, Elena Băsescu, Piotr Borys a Riikka Manner.

Vystúpili: Cecilia Malmström, Benita Ferrero-Waldner a Elmar Brok.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 22.10.2009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia