Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2697(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0095/2009

Разисквания :

PV 21/10/2009 - 9
CRE 21/10/2009 - 9

Гласувания :

PV 22/10/2009 - 8.6
PV 22/10/2009 - 8.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0058

Протокол
Сряда, 21 октомври 2009 г. - Страсбург

9. Подготовка на срещата на Европейския съвет и среща на върха ЕС/САЩ (2 и 3 ноември 2009 г.) - Полицейско и съдебно трансатлантическо сътрудничество (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка на срещата на Европейския съвет и среща на върха ЕС/САЩ (2 и 3 ноември 2009 г.), Полицейско и съдебно трансатлантическо сътрудничество

Cecilia Malmström (действащ председател на Съвета) и Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) направиха изявления.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Изказаха се: Elmar Brok, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Sarah Ludford, от името на групата ALDE, Pascal Canfin, от името на групата Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR, Jean-Luc Mélenchon, от името на групата GUE/NGL, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Reinhard Bütikofer, James Elles, Daniel Caspary, Véronique De Keyser, Charles Tannock, Diogo Feio, Juan Fernando López Aguilar, Harlem Désir и Peter Skinner.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Janusz Władysław Zemke, Michael Theurer, Jan Philipp Albrecht и Zoltán Balczó.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Benita Ferrero-Waldner.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle и Werner Langen, от името на групата PPE, относно предстоящата среща на високо равнище ЕС-САЩ и заседанието на Трансатлантическия икономически съвет (B7-0095/2009)

- Sarah Ludford, Sharon Bowles, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen и Marietje Schaake, от името на групата ALDE, относно предстоящата среща на високо равнище ЕС - САЩ и четвъртото заседание на Трансатлантическия икономически съвет (B7-0096/2009)

- Adrian Severin и Hannes Swoboda, от името на групата S&D, относно предстоящата среща на високо равнище ЕС–САЩ и заседанието на Трансатлантическия икономически съвет (B7-0098/2009)

- Pascal Canfin, Reinhard Bütikofer, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, относно резолюцията относно срещата на високо равнище ЕС-САЩ (B7-0099/2009)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba и Adam Bielan, от името на групата ECR, относно предстоящата среща на високо равнище ЕС-САЩ и заседанието на Трансатлантическия икономически съвет (B7-0109/2009)

- Helmut Scholz, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, относно подготовката за заседанието на Трансатлантическия икономически съвет (ТИС) и срещата на най-високо равнище между ЕС и САЩ (2-3 ноември 2009 г.) (B7-0112/2009)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 22.10.2009.

Правна информация - Политика за поверителност