Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2697(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0095/2009

Arutelud :

PV 21/10/2009 - 9
CRE 21/10/2009 - 9

Hääletused :

PV 22/10/2009 - 8.6
PV 22/10/2009 - 8.9
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2009)0058

Protokoll
Kolmapäev, 21. oktoober 2009 - Strasbourg

9. Atlandiülese majandusnõukogu koosoleku ja EL-USA tippkohtumise ettevalmistamine (2.-3. november 2009) - Kohtu- ja politseialane atlandiülene koostöö (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Atlandiülese majandusnõukogu koosoleku ja EL-USA tippkohtumise ettevalmistamine (2.-3. november 2009) - Kohtu- ja politseialane atlandiülene koostöö

Cecilia Malmström (nõukogu eesistuja) ja Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Sõna võtsid Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel, Pascal Canfin fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel, Jean-Luc Mélenchon fraktsiooni GUE/NGL nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Reinhard Bütikofer, James Elles, Daniel Caspary, Véronique De Keyser, Charles Tannock, Diogo Feio, Juan Fernando López Aguilar, Harlem Désir ja Peter Skinner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Janusz Władysław Zemke, Michael Theurer, Jan Philipp Albrecht ja Zoltán Balczó.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Benita Ferrero-Waldner.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle ja Werner Langen fraktsiooni PPE nimel: Eelseisev ELi ja USA tippkohtumine ning Atlandi-ülese majandusnõukogu kohtumine (B7-0095/2009)

- Sarah Ludford, Sharon Bowles, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel: Eelseisev ELi ja USA tippkohtumine ning Atlandi-ülese majandusnõukogu neljas kohtumine (B7-0096/2009)

- Adrian Severin ja Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel: Eelseisev ELi ja USA tippkohtumine ning Atlandi-ülese majandusnõukogu kohtumine (B7-0098/2009)

- Pascal Canfin, Reinhard Bütikofer, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel: ELi ja USA tippkohtumine (B7-0099/2009)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel: Eelseisev ELi ja USA tippkohtumine ning Atlandi-ülese majandusnõukogu kohtumine (B7-0109/2009)

- Helmut Scholz, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel: Atlandi-ülese majandusnõukogu kohtumise ning 2. ja 3. novembril 2009. aastal toimuva ELi ja USA tippkohtumise ettevalmistamine (B7-0112/2009)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.10.2009protokoll punkt 8.9.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika