Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2697(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0095/2009

Debatten :

PV 21/10/2009 - 9
CRE 21/10/2009 - 9

Stemmingen :

PV 22/10/2009 - 8.6
PV 22/10/2009 - 8.9
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2009)0058

Notulen
Woensdag 21 oktober 2009 - Straatsburg

9. Voorbereiding van de bijeenkomst van de TEC en de top EU/USA (2 en 3 november 2009) - Trans-Atlantische justitiële en politiële samenwerking (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de TEC en de top EU/USA (2 en 3 november 2009), Trans-Atlantische justitiële en politiële samenwerking

Cecilia Malmström (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, Pascal Canfin, namens de Verts/ALE-Fractie, Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie, Jean-Luc Mélenchon, namens de GUE/NGL-Fractie, Krisztina Morvai, niet-ingeschrevene, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Reinhard Bütikofer, James Elles, Daniel Caspary, Véronique De Keyser, Charles Tannock, Diogo Feio, Juan Fernando López Aguilar, Harlem Désir en Peter Skinner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Janusz Władysław Zemke, Michael Theurer, Jan Philipp Albrecht en Zoltán Balczó.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Benita Ferrero-Waldner.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle en Werner Langen, namens de PPE-Fractie, over de aanstaande topontmoeting EU-VS en de vergadering van de Trans-Atlantische Economische Raad (B7-0095/2009)

- Sarah Ludford, Sharon Bowles, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen en Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, over de aanstaande top EU-VS en de vierde bijeenkomst van de Trans-Atlantische Economische Raad (B7-0096/2009)

- Adrian Severin en Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, over de ophanden zijnde topontmoeting EU-VS en de Trans-Atlantische Economische Raad (B7-0098/2009)

- Pascal Canfin, Reinhard Bütikofer, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, over de topontmoeting EU-VS (B7-0099/2009)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, over de ophanden zijnde topontmoeting EU-VS en de Trans-Atlantische Economische Raad (B7-0109/2009)

- Helmut Scholz, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, over de voorbereiding van de Trans-Atlantische Economische Raad (TEC) en de Top EU-VS (2 en 3 november 2009) (B7-0112/2009)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.9 van de notulen van 22.10.2009.

Juridische mededeling - Privacybeleid