Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2697(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0095/2009

Debaty :

PV 21/10/2009 - 9
CRE 21/10/2009 - 9

Głosowanie :

PV 22/10/2009 - 8.6
PV 22/10/2009 - 8.9
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2009)0058

Protokół
Środa, 21 października 2009 r. - Strasburg

9. Przygotowanie posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej oraz Szczytu UE/USA (2 i 3 listopada 2009) - Transatlantycka współpraca sądowa i policji (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowanie posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej oraz Szczytu UE/USA (2 i 3 listopada 2009), Transatlantycka współpraca sądowa i policji

Cecilia Malmström (urzędująca przewodnicząca Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyły oświadczenia.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, Pascal Canfin w imieniu grupy Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR, Jean-Luc Mélenchon w imieniu grupy GUE/NGL, Krisztina Morvai, niezrzeszona, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Reinhard Bütikofer, James Elles, Daniel Caspary, Véronique De Keyser, Charles Tannock, Diogo Feio, Juan Fernando López Aguilar, Harlem Désir i Peter Skinner.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Janusz Władysław Zemke, Michael Theurer, Jan Philipp Albrecht i Zoltán Balczó.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Benita Ferrero-Waldner.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle i Werner Langen w imieniu grupy PPE, w sprawie zbliżającego się szczytu UE-USA oraz posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (B7-0095/2009)

- Sarah Ludford, Sharon Bowles, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, w sprawie zbliżającego się szczytu UE-USA i posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (B7-0096/2009)

- Adrian Severin i Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, w sprawie zbliżającego się szczytu UE-USA i posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (B7-0098/2009)

- Pascal Canfin, Reinhard Bütikofer, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie szczytu UE-USA (B7-0099/2009)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba i Adam Bielan w imieniu grupy ECR, w sprawie zbliżającego się szczytu UE-USA i posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (B7-0109/2009)

- Helmut Scholz, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie przygotowania posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (TEC) oraz szczytu UE-USA (2 i 3 listopada 2009 r.) (B7-0112/2009)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 22 października 2009 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności