Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2697(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0095/2009

Rozpravy :

PV 21/10/2009 - 9
CRE 21/10/2009 - 9

Hlasovanie :

PV 22/10/2009 - 8.6
PV 22/10/2009 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0058

Zápisnica
Streda, 21. októbra 2009 - Štrasburg

9. Príprava zasadnutia CET a samit EÚ/USA (2. a 3. november 2009) - Transatlantická justičná a policajná spolupráca (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava zasadnutia CET a samit EÚ/USA (2. a 3. november 2009), Transatlantická justičná a policajná spolupráca

Cecilia Malmström (úradujúca predsedníčka Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Pascal Canfin za skupinu Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR, Jean-Luc Mélenchon za skupinu GUE/NGL, Krisztina Morvai nezaradená poslankyňa, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Reinhard Bütikofer, James Elles, Daniel Caspary, Véronique De Keyser, Charles Tannock, Diogo Feio, Juan Fernando López Aguilar, Harlem Désir a Peter Skinner.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Janusz Władysław Zemke, Michael Theurer, Jan Philipp Albrecht a Zoltán Balczó.

Vystúpili: Cecilia Malmström a Benita Ferrero-Waldner.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle a Werner Langen za skupinu PPE, o nadchádzajúcom samite EÚ – USA a zasadnutí Transatlantickej hospodárskej rady (B7-0095/2009)

- Sarah Ludford, Sharon Bowles, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen a Marietje Schaake za skupinu ALDE, o nadchádzajúcom samite EÚ – USA a štvrtom zasadnutí Transatlantickej hospodárskej rady (B7-0096/2009)

- Adrian Severin a Hannes Swoboda za skupinu S&D, o nadchádzajúcom samite EÚ – USA a zasadnutí Transatlantickej hospodárskej rady (B7-0098/2009)

- Pascal Canfin, Reinhard Bütikofer, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, o samite EÚ – USA (B7-0099/2009)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Adam Bielan za skupinu ECR, o nadchádzajúcom samite EÚ – USA a zasadnutí Transatlantickej hospodárskej rady (B7-0109/2009)

- Helmut Scholz, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, o príprave zasadnutia Transatlantickej hospodárskej rady (TEC) a o samite EÚ – USA (2. a 3. novembra 2009) (B7-0112/2009)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 22.10.2009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia