Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 21 октомври 2009 г. - Страсбург

10. Време за въпроси (въпроси към Съвета)
CRE

Парламентът разгледа серия от въпроси към Съвета (B7-0212/2009).

Въпрос 1 (Bernd Posselt): Правата на човека в Куба.

Cecilia Malmström (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Bernd Posselt, Nikolaos Chountis и Krisztina Morvai.

Председателят припомни правилата, уреждащи провеждането на времето за въпроси.

Въпрос 2 (Marian Harkin): малтретиране на възрастните хора.

Cecilia Malmström отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Marian Harkin, Silvia-Adriana Ţicău и Seán Kelly.

Въпрос 3 (Olle Schmidt): Dawit Isaak, шведски журналист, държан като затворник в Еритрея.

Cecilia Malmström отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Olle Schmidt.

Въпрос 4 (Anna Hedh): Стратегията на ЕС относно намаляване на вредите, свързани с употребата на алкохол.

Cecilia Malmström отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Anna Hedh, Justas Vincas Paleckis и Catherine Stihler.

Въпрос 5 (Justas Vincas Paleckis): Екологичен аспект на газопроводите.

Cecilia Malmström отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Justas Vincas Paleckis.

Въпрос 6 (Silvia-Adriana Ţicău): Премахване на пречките пред свободното движение на работници между държавите-членки.

Cecilia Malmström отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Silvia-Adriana Ţicău и Franz Obermayr.

Въпрос 7 (Nikolaos Chountis): Създаване на пречки пред въздухоплавателните средства на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (Frontex) от страна на Турция.

Cecilia Malmström отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Nikolaos Chountis.

Изказа се Krisztina Morvai.

Въпросът 8 отпада поради отсъствието на неговия автор.

Въпрос 9 (Mairead McGuinness): Преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1/2005.

Cecilia Malmström отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Mairead McGuinness и Seán Kelly.

Въпросът 10 отпада поради отсъствието на неговия автор.

Въпрос 19 (Seán Kelly): Ресор за спорта в бъдещата Европейска комисия.

Cecilia Malmström отговори на въпроса.

Изказаха се: Seán Kelly и Mairead McGuinness.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Съвета приключи.

Правна информация - Политика за поверителност