Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 21. října 2009 - Štrasburk

10. Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
Doslovné záznamy

Parlament projednal řadu otázek Radě (B7-0212/2009).

Otázka 1 (Bernd Posselt): Lidská práva na Kubě.

Otázka a a doplňující otázky: Bernd Posselt, Nikolaos Chountis a Krisztina Morvai. Odpověď: Cecilia Malmström (úřadující předsedkyně Rady).

Předsedkyně připomněla pravidla pro průběh doby vyhrazené pro otázky.

Otázka 2 (Marian Harkin): Špatné zacházení se seniory.

Otázka a a doplňující otázky: Marian Harkin, Silvia-Adriana Ţicău a Seán Kelly. Odpověď: Cecilia Malmström.

Otázka 3 (Olle Schmidt): Švédský novinář Dawit Isaak vězněný v Eritreji.

Otázka a doplňující otázka: Olle Schmidt. Odpověď: Cecilia Malmström.

Otázka 4 (Anna Hedh): Strategie EU týkající se alkoholu.

Otázka a a doplňující otázky: Anna Hedh, Justas Vincas Paleckis a Catherine Stihler. Odpověď: Cecilia Malmström.

Otázka 5 (Justas Vincas Paleckis): Environmentální aspekt plynovodů.

Otázka a doplňující otázka: Justas Vincas Paleckis. Odpověď: Cecilia Malmström.

Otázka 6 (Silvia-Adriana Ţicău): Odstranění překážek volnému pohybu pracovníků mezi členskými státy.

Otázka a a doplňující otázky: Silvia-Adriana Ţicău a Franz Obermayr. Odpověď: Cecilia Malmström.

Otázka 7 (Nikolaos Chountis): Obtěžování leteckých dopravních prostředků služby pro kontrolu vnějších hranic Evropské unie (Frontex) ze strany Turecka.

Otázka a doplňující otázka: Nikolaos Chountis. Odpověď: Cecilia Malmström.

Vystoupila Krisztina Morvai.

Otázka 8 se nebere v potaz z důvodu nepřítomnosti autora.

Otázka 9 (Mairead McGuinness): Revize nařízení (ES) č. 1/2005.

Otázka a a doplňující otázky: Mairead McGuinness a Seán Kelly. Odpověď: Cecilia Malmström.

Otázka 10 se nebere v potaz z důvodu nepřítomnosti autora.

Otázka 19 (Seán Kelly): Portfolio Komise pro oblast sportu.

Odpověď: Cecilia Malmström.

Vystoupili: Seán Kelly a Mairead McGuinness.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky Radě skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí