Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 21. oktober 2009 - Strasbourg

10. Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Rådet (B7-0212/2009).

Spørgsmål nr. 1 (Bernd Posselt): Menneskerettigheder i Cuba.

Cecilia Malmström (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Bernd Posselt, Nikolaos Chountis og Krisztina Morvai.

Formanden henviste til reglerne om afvikling af spørgetiden.

Spørgsmål nr. 2 (Marian Harkin): Misbrug af ældre.

Cecilia Malmström besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marian Harkin, Silvia-Adriana Ţicău og Seán Kelly.

Spørgsmål nr. 3 (Olle Schmidt): Den svenske journalist Dawit Isaak, der er fængslet i Eritrea.

Cecilia Malmström besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Olle Schmidt.

Spørgsmål nr. 4 (Anna Hedh): EU's alkoholstrategi.

Cecilia Malmström besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Anna Hedh, Justas Vincas Paleckis og Catherine Stihler.

Spørgsmål nr. 5 (Justas Vincas Paleckis): Gasrørledningernes miljømæssige indvirkning.

Cecilia Malmström besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Justas Vincas Paleckis.

Spørgsmål nr. 6 (Silvia-Adriana Ţicău): Fjernelse af hindringer for arbejdskraftens frie bevægelighed mellem medlemsstaterne.

Cecilia Malmström besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Silvia-Adriana Ţicău og Franz Obermayr.

Spørgsmål nr. 7 (Nikolaos Chountis): Tyrkiets chikane imod luftfartøjer tilhørende agenturet for kontrol med Den Europæiske Unions ydre grænser (Frontex).

Cecilia Malmström besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Nikolaos Chountis.

Krisztina Morvai tog ordet.

Spørgsmål nr. 8 bortfaldt, da spørgeren ikke var til stede.

Spørgsmål nr. 9 (Mairead McGuinness): Ændring af forordning (EF) nr. 1/2005.

Cecilia Malmström besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Mairead McGuinness og Seán Kelly.

Spørgsmål nr. 10 bortfaldt, da spørgeren ikke var til stede.

Spørgsmål nr. 19 (Seán Kelly): Sport som et af Kommissionens ansvarsområder.

Cecilia Malmström besvarede spørgsmålet.

Talere: Seán Kelly og Mairead McGuinness.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Rådet for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik