Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 21 oktober 2009 - Straatsburg

10. Vragenuur (vragen aan de Raad)
Volledige verslagen

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Raad (B7-0212/2009).

Vraag 1 (Bernd Posselt): Mensenrechten op Cuba.

Cecilia Malmström (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Bernd Posselt, Nikolaos Chountis en Krisztina Morvai.

De Voorzitter herinnert aan de regels voor het verloop van het vragenuur.

Vraag 2 (Marian Harkin): Misbruik van ouderen.

Cecilia Malmström beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marian Harkin, Silvia-Adriana Ţicău en Seán Kelly.

Vraag 3 (Olle Schmidt): De in Eritrea gevangen gehouden Zweedse journalist Dawit Isaak.

Cecilia Malmström beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Olle Schmidt.

Vraag 4 (Anna Hedh): Alcoholstrategie van de EU.

Cecilia Malmström beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Anna Hedh, Justas Vincas Paleckis en Catherine Stihler.

Vraag 5 (Justas Vincas Paleckis): Het milieuaspect van gaspijpleidingen.

Cecilia Malmström beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Justas Vincas Paleckis.

Vraag 6 (Silvia-Adriana Ţicău): Opheffing van de belemmeringen voor het vrije verkeer van werknemers tussen lidstaten.

Cecilia Malmström beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Silvia-Adriana Ţicău en Franz Obermayr.

Vraag 7 (Nikolaos Chountis): Turkije hindert luchtvaartuigen van het Europees Agentschap voor controle aan de Buitengrenzen (Frontex).

Cecilia Malmström beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Nikolaos Chountis.

Het woord wordt gevoerd door Krisztina Morvai.

Vraag 8 komt te vervallen, aangezien de steller ervan afwezig is.

Vraag 9 (Mairead McGuinness): Herziening Verordening (EG) nr. 1/2005.

Cecilia Malmström beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Mairead McGuinness en Seán Kelly.

Vraag 10 komt te vervallen, aangezien de steller ervan afwezig is.

Vraag 19 (Seán Kelly): Een portefeuille binnen de Commissie voor sport.

Cecilia Malmström beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly en Mairead McGuinness.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Raad wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid