Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 21 października 2009 r. - Strasburg

10. Tura pytań (pytania do Rady)
Pełne sprawozdanie

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Radzie (B7-0212/2009).

Pytanie 1 (Bernd Posselt): prawa człowieka na Kubie.

Cecilia Malmström (urzędująca przewodnicząca Rady) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Bernd Posselt, Nikolaos Chountis i Krisztina Morvai.

Przewodnicząca przypomniała zasady związane z przebiegiem tury pytań.

Pytanie 2 (Marian Harkin): Znęcanie się nad osobami starszymi.

Cecilia Malmström udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Marian Harkin, Silvia-Adriana Ţicău i Seán Kelly.

Pytanie 3 (Olle Schmidt): Uwięziony w Erytrei dziennikarz szwedzki Dawit Isaak.

Cecilia Malmström udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Olle Schmidt.

Pytanie 4 (Anna Hedh): Strategia UE dotycząca alkoholu.

Cecilia Malmström udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Anna Hedh, Justas Vincas Paleckis i Catherine Stihler.

Pytanie 5 (Justas Vincas Paleckis): Gazociągi i związane z nimi aspekty ochrony środowiska.

Cecilia Malmström udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Justas Vincas Paleckis.

Pytanie 6 (Silvia-Adriana Ţicău): Zniesienie przeszkód w swobodnym przepływie siły roboczej między państwami członkowskimi.

Cecilia Malmström udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Silvia-Adriana Ţicău i Franz Obermayr.

Pytanie 7 (Nikolaos Chountis): Nękanie przez Turcję środków transportu lotniczego służb kontroli zewnętrznych granic Unii Europejskiej (Frontex).

Cecilia Malmström udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Nikolaos Chountis.

Głos zabrał Krisztina Morvai.

Pytanie 8 pozostało bez odpowiedzi ze względu na nieobecność jego autora.

Pytanie 9 (Mairead McGuinness): zmiana rozporządzenia (WE) nr 1/2005.

Cecilia Malmström udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Mairead McGuinness i Seán Kelly.

Pytanie 10 pozostało bez odpowiedzi ze względu na nieobecność jego autora.

Pytanie 19 (Seán Kelly): Sport w zakresie kompetencji Komisji.

Cecilia Malmström udzieliła odpowiedzi na pytanie.

Głos zabrali: Seán Kelly i Mairead McGuinness.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Rady została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności