Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 21 octombrie 2009 - Strasbourg

10. Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)
Stenograma

Parlamentul a examinat o serie de întrebări adresate Consiliului (B7-0212/2009).

Întrebarea 1 (Bernd Posselt): Drepturile omului în Cuba.

Cecilia Malmström (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Bernd Posselt, Nikolaos Chountis şi Krisztina Morvai.

Preşedinta a reamintit regulile privind desfăşurarea timpului afectat întrebărilor.

Întrebarea 2 (Marian Harkin): Abuzul asupra bătrânilor.

Cecilia Malmström a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Marian Harkin, Silvia-Adriana Ţicău şi Seán Kelly.

Întrebarea 3 (Olle Schmidt): Jurnalistul suedez Dawit Isaak aflat în închisoare în Eritreea.

Cecilia Malmström a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Olle Schmidt.

Întrebarea 4 (Anna Hedh): Strategia UE privind alcoolul.

Cecilia Malmström a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Anna Hedh, Justas Vincas Paleckis şi Catherine Stihler.

Întrebarea 5 (Justas Vincas Paleckis): Chestiuni legate de mediu referitoare la gazoducte.

Cecilia Malmström a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Justas Vincas Paleckis.

Întrebarea 6 (Silvia-Adriana Ţicău): Eliminarea barierelor din calea liberei circulații a forței de muncă între statele membre.

Cecilia Malmström a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Silvia-Adriana Ţicău şi Franz Obermayr.

Întrebarea 7 (Nikolaos Chountis): Hărțuirea de către Turcia a mijloacelor de transport aerian ale serviciului de control al frontierelor externe ale Uniunii Europene (Frontex).

Cecilia Malmström a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Nikolaos Chountis.

A intervenit Krisztina Morvai.

Întrebarea 8 este caducă, autorul său fiind absent.

Întrebarea 9 (Mairead McGuinness): Revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1/2005.

Cecilia Malmström a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Mairead McGuinness şi Seán Kelly.

Întrebarea 10 este caducă, autorul său fiind absent.

Întrebarea 19 (Seán Kelly): Portofoliu în domeniul sportului în cadrul Comisiei Europene.

Cecilia Malmström răspunde întrebării.

Au intervenit: Seán Kelly şi Mairead McGuinness.

Întrebările la care nu s-a răspuns din lipsă de timp vor primi răspunsuri scrise (a se vedea Anexa Stenogramei).

Timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate