Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 21. októbra 2009 - Štrasburg

10. Hodina otázok (pre Radu)
Doslovný zápis

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Rade (B7-0212/2009).

Otázka č. 1 (Bernd Posselt): Ľudské práva na Kube.

Cecilia Malmström (úradujúca predsedníčka Rady) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Bernd Posselt, Nikolaos Chountis a Krisztina Morvai.

Predsedníčka pripomenula pravidlá, ktorými sa riadi priebeh hodiny otázok.

Otázka č. 2 (Marian Harkin): Zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi.

Cecilia Malmström odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Marian Harkin, Silvia-Adriana Ţicău a Seán Kelly.

Otázka č. 3 (Olle Schmidt): Švédsky novinár Dawit Isaak väznený v Eritrei.

Cecilia Malmström odpovedala na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Olle Schmidt.

Otázka č. 4 (Anna Hedh): Stratégia EÚ zameraná na alkohol.

Cecilia Malmström odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Anna Hedh, Justas Vincas Paleckis a Catherine Stihler.

Otázka č. 5 (Justas Vincas Paleckis): Environmentálny aspekt plynovodov.

Cecilia Malmström odpovedala na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Justas Vincas Paleckis.

Otázka č. 6 (Silvia-Adriana Ţicău): Odstránenie prekážok vo voľnom pohybe pracovnej sily medzi členskými štátmi.

Cecilia Malmström odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Silvia-Adriana Ţicău a Franz Obermayr.

Otázka č. 7 (Nikolaos Chountis): Obťažovanie leteckých dopravných prostriedkov Agentúry pre kontrolu vonkajších hraníc Európskej únie (Frontex) Tureckom.

Cecilia Malmström odpovedala na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Nikolaos Chountis.

V rozprave vystúpila Krisztina Morvai.

Otázka 8 prepadla pre neprítomnosť autora.

Otázka č. 9 (Mairead McGuinness): Revízia nariadenia (ES) č. 1/2005.

Cecilia Malmström odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Mairead McGuinness a Seán Kelly.

Otázka 10 prepadla pre neprítomnosť autora.

Otázka č. 19 (Seán Kelly): Portfólio Komisie v oblasti športu.

Na otázku odpovedala Cecilia Malmström.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly a Mairead McGuinness.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Radu sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia