Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 21 oktober 2009 - Strasbourg

10. Frågestund (frågor till rådet)
CRE

Parlamentet behandlade en rad frågor till rådet (B7-0212/2009).

Fråga 1 (Bernd Posselt): Mänskliga rättigheter på Kuba.

Cecilia Malmström (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Bernd Posselt, Nikolaos Chountis och Krisztina Morvai.

Talmannen påminde om de regler som gäller för frågestunden.

Fråga 2 (Marian Harkin): Övergrepp mot äldre.

Cecilia Malmström besvarade frågan samt följdfrågor från Marian Harkin, Silvia-Adriana Ţicău och Seán Kelly.

Fråga 3 (Olle Schmidt): Den svenske journalisten Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea.

Cecilia Malmström besvarade frågan samt en följdfråga från Olle Schmidt.

Fråga 4 (Anna Hedh): EU:s alkoholstrategi.

Cecilia Malmström besvarade frågan samt följdfrågor från Anna Hedh, Justas Vincas Paleckis och Catherine Stihler.

Fråga 5 (Justas Vincas Paleckis): Miljökonsekvenser av gasledningar.

Cecilia Malmström besvarade frågan samt en följdfråga från Justas Vincas Paleckis.

Fråga 6 (Silvia-Adriana Ţicău): Avskaffande av hindren för arbetstagarnas fria rörlighet mellan medlemsstaterna.

Cecilia Malmström besvarade frågan samt följdfrågor från Silvia-Adriana Ţicău och Franz Obermayr.

Fråga 7 (Nikolaos Chountis): Turkiska störningar mot luftfartyg tillhörande Frontex.

Cecilia Malmström besvarade frågan samt en följdfråga från Nikolaos Chountis.

Talare: Krisztina Morvai.

Fråga 8 bortföll, eftersom frågeställaren var frånvarande.

Fråga 9 (Mairead McGuinness): Översyn av förordning (EG) nr 1/2005.

Cecilia Malmström besvarade frågan samt följdfrågor från Mairead McGuinness och Seán Kelly.

Fråga 10 bortföll, eftersom frågeställaren var frånvarande.

Fråga 19 (Seán Kelly): Att införa idrott som ett av kommissionens ansvarsområden.

Cecilia Malmström besvarade frågan.

Talare: Seán Kelly och Mairead McGuinness.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till rådet avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy