Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 21. oktober 2009 - Strasbourg

11. Parlamentarisk immunitet

På mødet den 5. oktober 2009 havde Retsudvalget enstemmigt vedtaget, at to anmodninger om ophævelse af parlamentarisk immunitet i forhold til Roberto Fiore, tidligere medlem af Europa-Parlamentet, der var fremsat af anklagemyndigheden i Vicenza (Italien), henholdsvis den 7. april 2009 og den 24. august 2009, ikke kunne tages under behandling.

Parlamentet tog dette til efterretning og pålagde formanden at fremsende denne afgørelse til de kompetente italienske myndigheder.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik