Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 21 oktober 2009 - Straatsburg

11. Parlementaire immuniteit

Op haar vergadering van 5 oktober 2009, heeft de Commissie juridische zaken met algemene stemmen besloten de twee verzoeken om opheffing van de parlementaire immuniteit van Roberto FIORE, voormalig lid van het Europees Parlement, ingediend door de officier van justitie van de rechtbank van Vicenza (Italië) op 7 april 2009 en 24 augustus 2009, onontvankelijk te verklaren.

Het Parlement neemt hiervan kennis en verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de bevoegde Italiaanse autoriteiten .

Juridische mededeling - Privacybeleid