Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 21. októbra 2009 - Štrasburg

11. Parlamentná imunita

Výbor pre právne veci na svojej schôdzi, ktorá sa konala 5. októbra 2009, jednomyseľne rozhodol vyhlásiť za neprípustné dve žiadosti o zbavenie imunity bývalého európskeho poslanca Roberta FIOREHO, ktoré predložil štátny zástupca súdu vo Vicenza (Taliansko) 7. apríla 2009 a 24. augusta 2009.

Parlament vzal túto skutočnosť na vedomie a poveril svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie príslušným talianskym úradom.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia