Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 21 oktober 2009 - Strasbourg

11. Parlamentarisk immunitet

Vid sitt sammanträde den 5 oktober 2009 beslutade utskottet för rättsliga frågor enhälligt att förklara två begäranden om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Roberto Fiore, före detta ledamot av Europaparlamentet, som ingivits av åklagaren vid domstolen i Vicenza i Italien den 7 april 2009 och den 24 augusti 2009, för otillåtliga.

Parlamentet noterade detta och gav talmannen i uppdrag att vidarebefordra detta beslut till behöriga italienska myndigheter.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy