Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 21 oktober 2009 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förberedelser för Europeiska rådet (29-30 oktober 2009) (debatt)
 3.Omröstning
  
3.1.Informationsfrihet i Italien och i andra medlemsstater i Europeiska unionen (omröstning)
 4.Röstförklaringar
 5.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 7.Välkomsthälsning
 8.De institutionella aspekterna av inrättandet av en europeisk avdelning för yttre åtgärder - Inrättande av en europeisk avdelning för yttre åtgärder: Läget i förhandlingarna med medlemsstaterna (debatt)
 9.Förberedelser inför transatlantiska ekonomiska rådets sammanträde och toppmötet mellan EU och Förenta staterna (2-3 november 2009) - Transatlantiskt rättsligt och polisiärt samarbete (debatt)
 10.Frågestund (frågor till rådet)
 11.Parlamentarisk immunitet
 12.Utskottens och delegationernas sammansättning
 13.Utvecklingen av SIS II och VIS (Schengens informationssystem II och informationssystemet för viseringar) (ingivna resolutionsförslag)
 14.Föredragningslista för nästa sammanträde
 15.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (130 kb) Närvarolista (64 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (974 kb) 
 
Protokoll (97 kb) Närvarolista (24 kb) Omröstningsresultat (101 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (757 kb) 
 
Protokoll (191 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (150 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (803 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy