Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2002B(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0037/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0037/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2009 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0052

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2009 - Στρασβούργο

8.3. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2010 (Τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010
Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τμήμα II - Συμβούλιο
Τμήμα IV - Δικαστήριο
Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο
Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών
Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Vladimír Maňka (A7-0037/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0052)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου