Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2697(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0095/2009

Συζήτηση :

PV 21/10/2009 - 9
CRE 21/10/2009 - 9

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2009 - 8.6
PV 22/10/2009 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0058

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2009 - Στρασβούργο

8.6. Επιτευχθείσα πρόοδος όσον αφορά τα SIS II και VIS (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0097/2009, B7-0103/2009 και B7-0109/2009

Η συζήτηση έγινε στις 19 Οκτωβρίου 2009 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.10.2009).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 21 Οκτωβρίου 2009 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2009).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0097/2009

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0055)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B7-0103/2009 και B7-0108/2009 καταπίπτουν.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου