Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 22. oktoober 2009 - Strasbourg

9. Selgitused hääletuse kohta
Istungi stenogramm

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

2010. aasta üldeelarve projekt:
Daniel Hannan, Diane Dodds

Raport: László Surján - A7-0038/2009:
Zuzana Roithová, Zoltán Balczó, Bruno Gollnisch

Raport: Vladimír Maňka - A7-0037/2009:
Vilija Blinkevičiūtė, Peter van Dalen

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 (ühise turukorralduse ühtne määrus) muutmine:
Krisztina Morvai, Peter Jahr, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly, Jarosław Kalinowski

Demokraatia tugevdamine välissuhetes (RC-B7-0118/2009):
Daniel Hannan, Syed Kamall

Raport: Elmar Brok - A7-0041/2009:
Daniel Hannan

Atlandiülese majandusnõukogu koosoleku ja EL-USA tippkohtumise ettevalmistamine (2.-3. november 2009) (RC-B7-0095/2009):
Zigmantas Balčytis ja Syed Kamall

Õigusteave - Privaatsuspoliitika