Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 22. lokakuuta 2009 - Strasbourg

9. Äänestysselitykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Esitys yleiseksi talousarvioksi 2010:
Daniel Hannan, Diane Dodds

Mietintö László Surján - A7-0038/2009:
Zuzana Roithová, Zoltán Balczó, Bruno Gollnisch

Mietintö Vladimír Maňka - A7-0037/2009:
Vilija Blinkevičiūtė, Peter van Dalen

Yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttaminen:
Krisztina Morvai, Peter Jahr, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly, Jarosław Kalinowski

Demokratiakehitys ulkosuhteissa (RC-B7-0118/2009):
Daniel Hannan, Syed Kamall

Mietintö Elmar Brok - A7-0041/2009:
Daniel Hannan

Transatlanttisen talousneuvoston kokouksen valmistelut ja EU:n ja USA:n huippukokous 2. ja 3. marraskuuta 2009 (RC-B7-0095/2009):
Zigmantas Balčytis ja Syed Kamall

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö