Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 22 oktober 2009 - Straatsburg

9. Stemverklaringen
Volledige verslagen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Ontwerp van algemene begroting 2010:
Daniel Hannan, Diane Dodds

Verslag László Surján - A7-0038/2009:
Zuzana Roithová, Zoltán Balczó, Bruno Gollnisch

Verslag Vladimír Maňka - A7-0037/2009:
Vilija Blinkevičiūtė, Peter van Dalen

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 "Integrale-GMO-verordening":
Krisztina Morvai, Peter Jahr, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly, Jarosław Kalinowski

Het steunen van democratisch bestuur in buitenlandse betrekkingen (RC-B7-0118/2009):
Daniel Hannan, Syed Kamall

Verslag Elmar Brok - A7-0041/2009:
Daniel Hannan

Voorbereiding van de bijeenkomst van de TEC en de top EU/USA (2 en 3 november 2009) (RC-B7-0095/2009):
Zigmantas Balčytis en Syed Kamall.

Juridische mededeling - Privacybeleid