Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 22. októbra 2009 - Štrasburg

9. Vysvetlenia hlasovania
CRE

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2010:
Daniel Hannan, Diane Dodds

Správa: László Surján - A7-0038/2009:
Zuzana Roithová, Zoltán Balczó, Bruno Gollnisch

Správa: Vladimír Maňka - A7-0037/2009:
Vilija Blinkevičiūtė, Peter van Dalen

Zmena nariadenia (ES) č. 1234/2007 (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov):
Krisztina Morvai, Peter Jahr, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly, Jarosław Kalinowski

Podpora demokratickej vláde vo vonkajších vzťahoch (RC-B7-0118/2009):
Daniel Hannan, Syed Kamall

Správa: Elmar Brok - A7-0041/2009:
Daniel Hannan

Príprava zasadnutia CET a samit EÚ/USA (2. a 3. november 2009) (RC-B7-0095/2009):
Zigmantas Balčytis a Syed Kamall

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia