Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 22 oktober 2009 - Strasbourg

9. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Förslag till EU:s allmänna budget 2010:
Daniel Hannan, Diane Dodds

Betänkande László Surján - A7-0038/2009:
Zuzana Roithová, Zoltán Balczó, Bruno Gollnisch

Betänkande Vladimír Maňka - A7-0037/2009:
Vilija Blinkevičiūtė, Peter van Dalen

Ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden):
Krisztina Morvai, Peter Jahr, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly, Jarosław Kalinowski

Främjande av demokrati inom ramen för externa förbindelser (RC-B7-0118/2009):
Daniel Hannan, Syed Kamall

Betänkande Elmar Brok - A7-0041/2009:
Daniel Hannan

Förberedelser för CET-mötet och toppmötet mellan EU och USA (2-3 november 2009) (RC-B7-0095/2009):
Zigmantas Balčytis och Syed Kamall

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy