Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2009 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.25 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

Οι William (The Earl of) Dartmouth και Bruno Gollnisch γνωστοποιούν ότι ήσαν παρόντες αλλά τα ονόματά τους δεν εμφαίνονται στον κατάλογο παρόντων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου