Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 22 oktober 2009 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 13.25 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

William (The Earl of) Dartmouth en Bruno Gollnisch hebben laten weten dat zij weliswaar aanwezig waren, maar dat hun naam niet op de presentielijst staat.

Juridische mededeling - Privacybeleid