Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 22. októbra 2009 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 13.25 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

William (The Earl of) Dartmouth a Bruno Gollnisch informovali predsedníctvo, že boli prítomní, ale ich mená nie sú uvedené na prezenčnej listine.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia