Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2732(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0102/2009

Συζήτηση :

PV 22/10/2009 - 12.1
CRE 22/10/2009 - 12.1

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2009 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0059

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2009 - Στρασβούργο

12.1. Γουινέα
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 και B7-0125/2009

Οι Véronique De Keyser, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Adam Bielan και Isabella Lövin παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Patrice Tirolien, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Carl Haglund, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anne Delvaux και Harlem Désir.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ιωάννης Κασουλίδης, Charles Tannock, Heidi Hautala και Eija-Riitta Korhola.

Παρεμβαίνει ο Leonard Orban.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου