Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2732(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0102/2009

Debatter :

PV 22/10/2009 - 12.1
CRE 22/10/2009 - 12.1

Omröstningar :

PV 22/10/2009 - 13.1

Antagna texter :

P7_TA(2009)0059

Protokoll
Torsdagen den 22 oktober 2009 - Strasbourg

12.1. Guinea
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 och B7-0125/2009

Véronique De Keyser, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Adam Bielan och Isabella Lövin redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Filip Kaczmarek för PPE-gruppen, Patrice Tirolien för S&D-gruppen, Carl Haglund för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen, Anne Delvaux och Harlem Désir.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ioannis Kasoulides, Charles Tannock, Heidi Hautala och Eija-Riitta Korhola.

Talare: Leonard Orban.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.1 i protokollet av den 22.10.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy