Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2733(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0104/2009

Συζήτηση :

PV 22/10/2009 - 12.2
CRE 22/10/2009 - 12.2

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2009 - 13.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0060

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2009 - Στρασβούργο

12.2. Ιράν
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 και B7-0126/2009

Οι Ana Gomes, Marietje Schaake, Tunne Kelam, Rui Tavares, Fiorello Provera, Struan Stevenson και Barbara Lochbihler παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Martin Kastler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, Eija-Riitta Korhola, Peter van Dalen και Laima Liucija Andrikienė.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Jim Higgins, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda και Angelika Werthmann.

Παρεμβαίνει ο Leonard Orban.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου