Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2735(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0100/2009

Разисквания :

PV 22/10/2009 - 12.3
CRE 22/10/2009 - 12.3

Гласувания :

PV 22/10/2009 - 13.3
CRE 22/10/2009 - 13.3

Приети текстове :

P7_TA(2009)0061

Протокол
Четвъртък, 22 октомври 2009 г. - Страсбург

12.3. Шри Ланка
CRE

Предложения за резолюция B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 и B7-0127/2009

Geoffrey Van Orden, Proinsias De Rossa, Thomas Mann, Joe Higgins и Heidi Hautala представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Bernd Posselt, от името на групата PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата S&D, и Karima Delli, от името на групата Verts/ALE.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Charles Tannock, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola и Raül Romeva i Rueda.

Изказа се Leonard Orban.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.3 от протокола от 22.10.2009.

Правна информация - Политика за поверителност