Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 22. oktoober 2009 - Strasbourg

12. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 20.10.2009protokoll punkt 2.)


12.1. Guinea

Resolutsiooni ettepanekud B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 ja B7-0125/2009

Véronique De Keyser, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Adam Bielan ja Isabella Lövin tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Filip Kaczmarek fraktsiooni PPE nimel, Patrice Tirolien fraktsiooni S&D nimel, Carl Haglund fraktsiooni ALDE nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel, Anne Delvaux ja Harlem Désir.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ioannis Kasoulides, Charles Tannock, Heidi Hautala ja Eija-Riitta Korhola.

Sõna võttis Leonard Orban.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.10.2009protokoll punkt 13.1.


12.2. Iraan

Resolutsiooni ettepanekud B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 ja B7-0126/2009

Ana Gomes, Marietje Schaake, Tunne Kelam, Rui Tavares, Fiorello Provera, Struan Stevenson ja Barbara Lochbihler tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Martin Kastler fraktsiooni PPE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), Eija-Riitta Korhola, Peter van Dalen ja Laima Liucija Andrikienė.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jim Higgins, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda ja Angelika Werthmann.

Sõna võttis Leonard Orban.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.10.2009protokoll punkt 13.2.


12.3. Sri Lanka

Resolutsiooni ettepanekud B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 ja B7-0127/2009

Geoffrey Van Orden, Proinsias De Rossa, Thomas Mann, Joe Higgins ja Heidi Hautala tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Bernd Posselt fraktsiooni PPE nimel, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni S&D nimel ja Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Charles Tannock, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola ja Raül Romeva i Rueda.

Sõna võttis Leonard Orban.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.10.2009protokoll punkt 13.3.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika