Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 22. lokakuuta 2009 - Strasbourg

12. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 20.10.2009, kohta 2)


12.1. Guinea

Päätöslauselmaesitykset B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 ja B7-0125/2009

Véronique De Keyser, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Adam Bielan ja Isabella Lövin esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Filip Kaczmarek PPE-ryhmän puolesta, Patrice Tirolien S&D-ryhmän puolesta, Carl Haglund ALDE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta, Anne Delvaux ja Harlem Désir.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ioannis Kasoulides, Charles Tannock, Heidi Hautala ja Eija-Riitta Korhola.

Leonard Orban käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.10.2009, kohta 13.1.


12.2. Iran

Päätöslauselmaesitykset B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 ja B7-0126/2009

Ana Gomes, Marietje Schaake, Tunne Kelam, Rui Tavares, Fiorello Provera, Struan Stevenson ja Barbara Lochbihler esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Martin Kastler PPE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, Eija-Riitta Korhola, Peter van Dalen ja Laima Liucija Andrikienė.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jim Higgins, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda ja Angelika Werthmann.

Leonard Orban käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.10.2009, kohta 13.2.


12.3. Sri Lanka

Päätöslauselmaesitykset B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 ja B7-0127/2009

Geoffrey Van Orden, Proinsias De Rossa, Thomas Mann, Joe Higgins ja Heidi Hautala esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Bernd Posselt PPE-ryhmän puolesta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta ja Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Charles Tannock, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola ja Raül Romeva i Rueda.

Leonard Orban käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.10.2009, kohta 13.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö