Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 22 oktober 2009 - Straatsburg

12. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 20.10.2009 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


12.1. Guinee

Ontwerpresoluties B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 en B7-0125/2009

Véronique De Keyser, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Adam Bielan en Isabella Lövin lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Filip Kaczmarek, namens de PPE-Fractie, Patrice Tirolien, namens de S&D-Fractie, Carl Haglund, namens de ALDE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie, Anne Delvaux en Harlem Désir.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ioannis Kasoulides, Charles Tannock, Heidi Hautala en Eija-Riitta Korhola.

Het woord wordt gevoerd door Leonard Orban.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.1 van de notulen van 22.10.2009.


12.2. Iran

Ontwerpresoluties B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 en B7-0126/2009

Ana Gomes, Marietje Schaake, Tunne Kelam, Rui Tavares, Fiorello Provera, Struan Stevenson en Barbara Lochbihler lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Martin Kastler, namens de PPE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Krisztina Morvai, niet-ingeschrevene, Eija-Riitta Korhola, Peter van Dalen en Laima Liucija Andrikienė.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jim Higgins, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda en Angelika Werthmann.

Het woord wordt gevoerd door Leonard Orban.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.2 van de notulen van 22.10.2009.


12.3. Sri Lanka

Ontwerpresoluties B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 en B7-0127/2009

Geoffrey Van Orden, Proinsias De Rossa, Thomas Mann, Joe Higgins en Heidi Hautala lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt, namens de PPE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, en Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Charles Tannock, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola en Raül Romeva i Rueda.

Het woord wordt gevoerd door Leonard Orban.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.3 van de notulen van 22.10.2009.

Juridische mededeling - Privacybeleid