Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 22. októbra 2009 - Štrasburg

12. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bod 2 zápisnice zo dňa 20.10.2009 )


12.1. Guinea

Návrhy uznesenia B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 a B7-0125/2009

Véronique De Keyser, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Adam Bielan a Isabella Lövin uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Filip Kaczmarek za skupinu PPE, Patrice Tirolien za skupinu S&D, Carl Haglund za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR, Anne Delvaux a Harlem Désir.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Ioannis Kasoulides, Charles Tannock, Heidi Hautala a Eija-Riitta Korhola.

V rozprave vystúpil Leonard Orban.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.1 zápisnice zo dňa 22.10.2009.


12.2. Irán

Návrhy uznesenia B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 a B7-0126/2009

Ana Gomes, Marietje Schaake, Tunne Kelam, Rui Tavares, Fiorello Provera, Struan Stevenson a Barbara Lochbihler uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Martin Kastler za skupinu PPE, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Krisztina Morvai nezaradená poslankyňa, Eija-Riitta Korhola, Peter van Dalen a Laima Liucija Andrikienė.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Jim Higgins, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda a Angelika Werthmann.

V rozprave vystúpil Leonard Orban.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.2 zápisnice zo dňa 22.10.2009.


12.3. Srí Lanka

Návrhy uznesenia B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 a B7-0127/2009

Geoffrey Van Orden, Proinsias De Rossa, Thomas Mann, Joe Higgins a Heidi Hautala uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bernd Posselt za skupinu PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D a Karima Delli za skupinu Verts/ALE.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Charles Tannock, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola a Raül Romeva i Rueda.

V rozprave vystúpil Leonard Orban.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.3 zápisnice zo dňa 22.10.2009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia