Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2732(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0102/2009

Разисквания :

PV 22/10/2009 - 12.1
CRE 22/10/2009 - 12.1

Гласувания :

PV 22/10/2009 - 13.1

Приети текстове :

P7_TA(2009)0059

Протокол
Четвъртък, 22 октомври 2009 г. - Страсбург

13.1. Гвинея (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 и B7-0125/2009

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0102/2009

(за замяна на B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 и B7-0125/2009):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan и Bogusław Sonik, от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols и Harlem Désir, от името на групата S&D
Renate Weber, Метин Казак, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez и Charles Goerens, от името на групата ALDE
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock и Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR
Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2009)0059)

Правна информация - Политика за поверителност