Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2732(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0102/2009

Debatten :

PV 22/10/2009 - 12.1
CRE 22/10/2009 - 12.1

Stemmingen :

PV 22/10/2009 - 13.1

Aangenomen teksten :

P7_TA(2009)0059

Notulen
Donderdag 22 oktober 2009 - Straatsburg

13.1. Guinee (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 en B7-0125/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0102/2009

(ter vervanging van B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 en B7-0125/2009):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols en Harlem Désir, namens de S&D-Fractie
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez en Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock en Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie
Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2009)0059)

Juridische mededeling - Privacybeleid