Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2732(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0102/2009

Dezbateri :

PV 22/10/2009 - 12.1
CRE 22/10/2009 - 12.1

Voturi :

PV 22/10/2009 - 13.1

Texte adoptate :

P7_TA(2009)0059

Proces-verbal
Joi, 22 octombrie 2009 - Strasbourg

13.1. Guineea (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 şi B7-0125/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE COMUNĂ RC-B7-0102/2009

care înlocuieşte B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 şi B7-0125/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols şi Harlem Désir, în numele Grupului S&D
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez şi Charles Goerens, în numele Grupului ALDE
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda şi Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock şi Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR
Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2009)0059)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate