Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2732(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0102/2009

Debatter :

PV 22/10/2009 - 12.1
CRE 22/10/2009 - 12.1

Omröstningar :

PV 22/10/2009 - 13.1

Antagna texter :

P7_TA(2009)0059

Protokoll
Torsdagen den 22 oktober 2009 - Strasbourg

13.1. Guinea (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 och B7-0125/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0102/2009

(ersätter B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 och B7-0125/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan och Bogusław Sonik för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols och Harlem Désir för S&D-gruppen
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez och Charles Goerens för ALDE-gruppen
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock och Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen
Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2009)0059)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy