Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2733(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0104/2009

Debaty :

PV 22/10/2009 - 12.2
CRE 22/10/2009 - 12.2

Głosowanie :

PV 22/10/2009 - 13.2

Teksty przyjęte :

P7_TA(2009)0060

Protokół
Czwartek, 22 października 2009 r. - Strasburg

13.2. Iran (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 i B7-0126/2009

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-104/2009

(zastępujący B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 i B7-0126/2009):

złożony przez następujących posłów:

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka i Martin Kastler w imieniu grupy PPE
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes i Gianni Pittella w imieniu grupy S&D
Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez i Charles Goerens w imieniu grupy ALDE
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE
Struan Stevenson w imieniu grupy ECR
Miguel Portas i Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL
Fiorello Provera w imieniu grupy EFD

Przyjęto (P7_TA(2009)0060)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności