Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2733(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0104/2009

Dezbateri :

PV 22/10/2009 - 12.2
CRE 22/10/2009 - 12.2

Voturi :

PV 22/10/2009 - 13.2

Texte adoptate :

P7_TA(2009)0060

Proces-verbal
Joi, 22 octombrie 2009 - Strasbourg

13.2. Iran (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 şi B7-0126/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE COMUNĂ RC-B7-0104/2009

care înlocuieşte B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 şi B7-0126/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka şi Martin Kastler, în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes şi Gianni Pittella, în numele Grupului S&D
Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez şi Charles Goerens, în numele Grupului ALDE
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE
Struan Stevenson, în numele Grupului ECR
Miguel Portas şi Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL
Fiorello Provera, în numele Grupului EFD

Adoptat (P7_TA(2009)0060)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate