Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2733(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0104/2009

Rozpravy :

PV 22/10/2009 - 12.2
CRE 22/10/2009 - 12.2

Hlasovanie :

PV 22/10/2009 - 13.2

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0060

Zápisnica
Štvrtok, 22. októbra 2009 - Štrasburg

13.2. Irán (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 a B7-0126/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0104/2009

(nahrádzajúci B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 a B7-0126/2009):

podaný týmito poslancami:

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka a Martin Kastler za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes a Gianni Pittella za skupinu S&D
Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez a Charles Goerens za skupinu ALDE
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE
Struan Stevenson za skupinu ECR
Miguel Portas a Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL
Fiorello Provera za skupinu EFD

Prijatý (P7_TA(2009)0060)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia