Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2733(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0104/2009

Debatter :

PV 22/10/2009 - 12.2
CRE 22/10/2009 - 12.2

Omröstningar :

PV 22/10/2009 - 13.2

Antagna texter :

P7_TA(2009)0060

Protokoll
Torsdagen den 22 oktober 2009 - Strasbourg

13.2. Iran (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 och B7-0126/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0104/2009

(ersätter B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 och B7-0126/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka och Martin Kastler för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes och Gianni Pittella för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez och Charles Goerens för ALDE-gruppen
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen
Struan Stevenson för ECR-gruppen
Miguel Portas och Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen
Fiorello Provera för EFD-gruppen

Antogs (P7_TA(2009)0060)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy