Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2735(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0100/2009

Разисквания :

PV 22/10/2009 - 12.3
CRE 22/10/2009 - 12.3

Гласувания :

PV 22/10/2009 - 13.3
CRE 22/10/2009 - 13.3

Приети текстове :

P7_TA(2009)0061

Протокол
Четвъртък, 22 октомври 2009 г. - Страсбург

13.3. Шри Ланка (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 и B7-0127/2009

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0100/2009

(за замяна на B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 и B7-0127/2009):

внесени от следните членове на ЕП:

Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam и Eduard Kukan, от името на групата PPE
Véronique De Keyser, от името на групата S&D
Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez и Charles Goerens, от името на групата ALDE
Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock и Nirj Deva, от името на групата ECR
Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL

приема се (P7_TA(2009)0061)

Изказвания:

Thomas Mann, от името на групата PPE, за да внесе устно изменение за заличаване на позоваване 3 (устното изменение бе прието).

Правна информация - Политика за поверителност