Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2735(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0100/2009

Dezbateri :

PV 22/10/2009 - 12.3
CRE 22/10/2009 - 12.3

Voturi :

PV 22/10/2009 - 13.3
CRE 22/10/2009 - 13.3

Texte adoptate :

P7_TA(2009)0061

Proces-verbal
Joi, 22 octombrie 2009 - Strasbourg

13.3. Sri Lanka (vot)
Stenograma

Propuneri de rezoluţii B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 şi B7-0127/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE COMUNĂ RC-B7-0100/2009

care înlocuieşte B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 şi B7-0127/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam şi Eduard Kukan, în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D
Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez şi Charles Goerens, în numele Grupului ALDE
Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock şi Nirj Deva, în numele Grupului ECR
Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P7_TA(2009)0061)

Intervenţii:

Thomas Mann, în numele Grupului PPE, pentru a depune un amendament oral în vederea eliminării celei de-a treia referiri (amendamentul oral a fost reţinut).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate