Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 22. oktoober 2009 - Strasbourg

13. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


13.1. Guinea (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 ja B7-0125/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0102/2009

(asendades B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 ja B7-0125/2009),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols ja Harlem Désir fraktsiooni S&D nimel
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez ja Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock ja Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel
Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2009)0059)


13.2. Iraan (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 ja B7-0126/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0104/2009

(asendades B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 ja B7-0126/2009),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka ja Martin Kastler fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes ja Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez ja Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel
Struan Stevenson fraktsiooni ECR nimel
Miguel Portas ja Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel
Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel

Vastu võetud (P7_TA(2009)0060)


13.3. Sri Lanka (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 ja B7-0127/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0100/2009

(asendades B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 ja B7-0127/2009),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam ja Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel
Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez ja Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel
Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock ja Nirj Deva fraktsiooni ECR nimel
Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vastu võetud (P7_TA(2009)0061)

Sõnavõtud:

Thomas Mann fraktsiooni PPE nimel tegi suulise muudatusettepaneku volituse 3 väljajätmiseks (suuline muudatusettepanek võeti vastu).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika